huismodel17i

Zorginstellingen

Bouwen in de zorgsector eist een bijzondere aanpak. Wonen in een zorginstelling is meer dan het hebben van een dak boven je hoofd. De sleutelwoorden bij werkzaamheden in de zorg zijn participatie en integratie. De bouw dient hier op afgestemd te worden.

Zorgvormen

Daarnaast moeten we ook aandacht houden voor de behoefte aan bescherming en beschutting. Sommige cliënten hebben behoefte aan bijzondere vormen van bescherming en daarmee soms ook op bijzondere woonvormen. Hierbij kunt u denken aan gesloten instellingen, intramurele dan wel ambulante zorg, senioren- of verzorgingstehuizen. Daarnaast is ook de vorm van zorg van essentieel belang voor de vraag hoe te bouwen. Psychiatrische zorg vraag nu eenmaal een andere manier van bouwen, inrichting en werkwijze als bijvoorbeeld seniorenzorg.

Zorgverlening

Goede zorgverlening kunt u tegenwoordig niet geven zonder juiste randvoorwaarden. Bouwtechnisch kunt u hierbij denken aan bijvoorbeeld een dienstencentrum, activiteitencentra (zwembad, sporthal) indien nodig met gescheiden toegangen, leergelegenheden en werkruimtes. Deze materiële zaken zijn van belang, maar zeer zeker moet de woonomgeving en woonbeleving niet vergeten worden. Door de juiste inrichting hiervan kan hier een positief effect van uit gaan.