Bouwmaatschappij Vuurboom B.V. ontvangt subsidie voor de volgende activiteit:

‘Onderzoek naar en monitoring van trilling bestendige funderingen en de gevolgen voor de opbouw’

Door Vuurboom is een trilling bestendige fundering ontwikkeld op basis van Trilling Absorberend Schuimbeton (TAS). Deze fundering moet een veiliger en goedkoper alternatief zijn voor de huidige aardbevingsgevoelige paalfunderingen bij bestaande en nieuwe gebouwen. De nieuw ontwikkelde funderingen moeten schade, veroorzaakt door trillingen / bevingen, voorkomen.

De volgende stap in dit ontwikkeltraject is het uitvoeren van onderzoek en testen in een real-life omgeving op de locatie Wirdummerweg te Loppersum.

Daarbij worden de nieuwe trillings absorberende betonfunderingen toegepast in verschillende diktes en worden v.w.b. de opbouw twee verschillende constructietypes toegepast.

Het onderzoek moet inzicht geven in de gedragingen van de woningen vóór, tijdens en na aardbevingen, met name in hoeverre de bevingen uit de ondergrond worden doorgegeven in de fundering en welke gevolgen dit heeft voor de opbouw.

Ten behoev van de monitoring worden in de woningen sensoren geplaatst, terwijl in een pand in de directe nabijheid ook een tweetal referentiesensoren worden geplaatst om het verschil met bestaande bouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoek wordt uigevoerd door:

  • Stabi Alert b.v. te Groningen
  • ComfortPartners b.v. te Groningen
  • Thermodicht b.v. te Haren

Het project zal een oplossing moeten bieden voor het versterken van bestaande woningen in het aardbevingsgebied en voor aardbevingsbestendige nieuwbouw van woningen in dit gebied.

Hierdoor zullen bewoners een veiligere toekomst tegemoet kunnen zien.